آیت الله خامنه ای: به سعودی ها هشدار می دهم…

339

قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد… چند جوان بی تجربه، امور آن کشور را در دست گرفتند و دارند آن جنبه ی توحّش را غلبه میدهند بر جنبه ی متانت و ظاهرسازی؛ این به ضررشان تمام خواهد شد. من هشدار میدهم به سعودی ها، از این حرکت جنایت آمیزی که در یمن میکنند باید دست بردارند؛ این در این منطقه قابل قبول نیست.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.