اتصال خلیج فارس به دریای سیاه از طریق ارمنستان

593

ایران و ارمنستان برای توسعه روابط همه جانبه اراده و انگیزه کافی دارند/تبادل نظر درباره اتصال خلیج فارس به دریای سیاه از طریق ارمنستان

لینک کوتاه:https://1sl.ir/nPSqp