اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی

308

یکی از اصول امام، اثبات اسلام ناب محمدی (ص) و نفی اسلام آمریکایی است/ اسلام آخوندهای درباری، اسلام داعشی و اسلام بی تفاوت در برابر جنایات صهیونیسم و آمریکا و چشم دوخته به قدرت های بزرگ، همه سر در یک آخور دارند. از نظر امام همه ی اینها مردودند/ پیرو امام باید مرزبندی داشته باشد هم با اسلام متحجر، هم با اسلام سکولار.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.