اجتماعات غیرضرور با توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل می شود

323

اجتماعات غیرضرور با توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل می شود/ تصمیمات ستاد لازم الاجراست

لینک کوتاه:https://1sl.ir/levgK