اجلاس سوچی

523

اجلاس سوچی در برابر نشست تصنعی ورشو، اجلاسی تأثیرگذار و محکم بود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/MtAfY