احساس ما در عراق احساس بودن در وطن خودمان است

765

احساس ما در عراق احساس بودن در وطن خودمان است/عراق امن و باثبات باعث امنیت بیشتر منطقه خواهد شد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/tQDtB