احیای دریاچه ارومیه

732

تصمیم دولت یازدهم برای احیای دریاچه ارومیه مانع مهاجرت 15 میلیون نفر از جمعیت ایران شد

لینک کوتاه:Too Many API Requests.