ارتباط بانکی و مالی

537

بدون ارتباط بانکی و مالی با دنیا نمی توان نفت و کالای خود را بفروشیم و پول آن را وارد کشور کنیم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/vWyNr