اعتقاد امام به استقلال ملی و رد سلطه پذیری

382

رهبر انقلاب: یکی دیگر از نقاط اصلی و خطوط اصلی تفکّر امام، مسئله ی استقلال کشور، ردّ سلطه پذیری است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.