اعتقاد امام به مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی

474

رهبر انقلاب: یکی از اصول امام اعتقاد به اراده ی مردم و نیروی مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی بود/ امام برای آرای مردم احترام قائل بود و آن را محترم و معتبر می شمرد. امام مردم را ولی نعمت مسئولان معرفی کرد و خود را خادم ملت معرفی کرد و گفت بهتر است به من خادم ملت بگویند تا رهبر.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.