افتتاح رسمی فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳، ۲۴ پارس جنوبی

322

پیشتازی ایران در بهره برداری از میادین مشترک گازی جنوب برای اولین بار

لینک کوتاه:https://1sl.ir/vticz