افتتاح طرح های زیربنایی و توسعه ای منطقه ازاد کیش با فرمان رئیس جمهور

789

لینک کوتاه:https://1sl.ir/LuGNC