افتتاح طرح های زیربنایی و توسعه ای منطقه ازاد قشم با فرمان رئیس جمهور

486

لینک کوتاه:https://1sl.ir/fSFCs