افتتاح گسترده طرحهای عمرانی

758

افتتاح گسترده طرحهای عمرانی در ایران نشان دهنده تداوم مسیر توسعه است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/geJPJ