اقدام صد در صد تروریستی آمریکا

576

اقدام آمریکا در ارعاب و اعمال فشار به بانک‌ها و شرکت‌ها برای همکاری با ایران صد در صد تروریستی است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/CkpjV