امروز در انرژی به طور کامل خودکفا هستیم

339

وعده دادیم در مصرف انرژی به سمت خودکفایی برویم؛ امروز در انرژی به طور کامل خودکفا هستیم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/znKDb