امروز وظیفه اصلی همه ما رفع مشکلات مردم است

568

امروز وظیفه اصلی همه ما رفع مشکلات مردم است/ با اختلاف به جایی نمی رسیم؛ مردم به حاشیه سازی ها و جنجال ها توجه نکنند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/hAqdL