امنیت پایدار؛ حاصل تلاش سپاه، ارتش ونیروهای امنیتی

230

امنیت پایدار؛ حاصل تلاش سپاه، ارتش ونیروهای امنیتی و انتظامی است/ در شرایط عادی نیستیم؛ قطعا در جنگ اقتصادی دشمن وادار به عقب نشینی خواهد شد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/bjTim