اولویت اصلی امروز دولت، تولید و خرید واکسن و تامین ارز مورد نیاز آن است

339

تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای بهداشت، درمان و سلامت جامعه از وظایف دولت است / اینکه می گوییم تحریم روی همه زندگی مردم تاثیر دارد را بعضی ها باور ندارند/ اولویت اصلی امروز دولت، تولید و خرید واکسن و تامین ارز مورد نیاز آن است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/ukwuI