با تمام توان برای تحقق جهش تولید تلاش خواهیم کرد

726

ویروس آمریکایی تحریم و ویروس کرونا، نمی توانند ملت بزرگ ایران را به زانو در آورند/با تمام توان برای تحقق جهش تولید تلاش خواهیم کرد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/rBwEk