برای ایران مهم نیست چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز می شود

252

افزایش صادرات غیر نفتی کشور نشان دهنده شکست تحریم ها است/ برای ایران مهم نیست چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز می شود/ هر دولتی در امریکا سر کار بیاید مجبور است در برابر ملت ایران تسلیم شود/ ارزش صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای دولت یازدهم تا امروز به بیش از 301 میلیارد دلار افزایش یافته است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/rXmBa