برای مشکلات کوچک یقه مسوولان را می گیریم

474

پیروزیهای بزرگ را برجسته نمی کنیم، اما برای مشکلات کوچک یقه مسوولان را می گیریم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/IKMVX