برداشتن گام پنجم در کاهش تعهدات هسته ای

539

دولت با برداشتن گام پنجم در کاهش تعهدات هسته ای قدمی مهم در راستای فعالیت های صلح آمیز هسته ای را برداشت

لینک کوتاه:Too Many API Requests.