بلیغ ترین زبان برای ارتباط با خدا

390

‫رهبرانقلاب دردیدار نمایندگان مجلس: دراقتصاد مقاومتی همزبانی وجود دارد امامشکل همدلی است/ بایدهمه باور کنند اگر از ظرفیت داخل استفاده شود،حل مسئله ی هسته ای آسان می شود/ هسته ای الان به صورت گره درآمده است/ غیر از هسته ای هم مسائل دیگری هست که اگر داخل را تقویت کنیم حل خواهد شد.‬

لینک کوتاه:Too Many API Requests.