بهره برداری از طرح های ملی استان سیستان و بلوچستان. اول خرداد ۹۹./4

233

با افتتاح طرح های توسعه ای استان سیستان و بلوچستان شاهد یک تحول بزرگ خواهیم بود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/Uelqt