بهره برداری از طرح های ملی استان سیستان و بلوچستان. اول خرداد ۹۹./2

569

میزان برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی از 280 میلیون متر مکعب در سال 92 به 700میلیون مترمکعب رسیده است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/WQiOW