بهره برداری از طرح های ملی استان سیستان و بلوچستان در حوزه وزارت جهاد کشاورزی

494

بهره برداری از طرح های ملی استان سیستان و بلوچستان در حوزه وزارت جهاد کشاورزی/احیای اراضی سیستان یکی از ارزوهای من در آغاز دولت و تدبیر و امید بود/ کرونا نباید مانع فعالیت های زیرساختی و افزایش تولید در کشور شود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/mOJff