به آمریکا و کسی دیگر اعتماد نکردیم

359

به آمریکا و کسی دیگر اعتماد نکردیم، از شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تضمین گرفتیم/ با بدبینانه ترین شرایط و بدون اعتماد، اما به پشتوانه مردم مذاکره کردیم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/FGGHW