بیانات رهبر انقلاب درباره شهدای غواص

649

رهبر انقلاب: غوّاصان دریادل، غوّاصان خط شکن، شهداى سرافراز ارتش و سپاه و بسیج، چهره هاى ماندگار این استان و این منطقه اند. البتّه شهیدان ما در هر منطقه اى، فقط متعلّق به آن منطقه نیستند؛ متعلّق به همه ى ملّت ایرانند. ۱۳۸۲/۷/۲۳

لینک کوتاه:Too Many API Requests.