بیانیه رهبر معظم انقلاب

503

همه باید نسبت به بیانیه رهبر معظم انقلاب برای گام دوم انقلاب احساس مسئولیت و به آن عمل کنند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/kkQDt