تاریخچه ی مذاکره اخیر هسته ای با آمریکا

353

مطرح شده در دیدار رمضانی مسئولان نظام؛
تاریخچه ی مذاکره اخیر هسته ای با آمریکا به روایت رهبر انقلاب

لینک کوتاه:https://1sl.ir/cZzXK