تریلر سریال بد و دیوانه Bad and Crazy 2021

700

داستان مجمموعه «بد و دیوانه» درباره کارآگاه فاسد ولی کاربلد چندشخصیتی است که می خواهد عدالت را اجرا کند. سو یئول در کارش موفق است اما اصول اخلاقی درستی ندارد و هر کاری می کند تا به موفقیت برسد و به خاطر شخصیت جاه طلبی که دارد، طی مدت کمی ارتقاء درجه گرفته است. زندگی آرام او ناگهان با پیدا شدن سروکله شخصی به نام کی تغییر می کند. کی فردی اخلاقی است اما رگه های دیوانگی هم دارد و رویای قهرمان شدن در سر می پروراند. او هر وقت به بی عدالتی بر بخورد، یک مشت حواله آن می کند!

لینک کوتاه:https://1sl.ir/GbGbe