تشکر از همه پرسنل بهداشتی و درمانی کشور

737

مراکز جمعی می توانند با عمل به توصیه های بهداشتی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، به فعالیت خود ادامه دهند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/aRGym