تعظیم در مقابل حرکت عظیم و روح بزرگ ملت ایران

324

شهید سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه یک سیاستمدار و استراتژیست توانمند بود/ آرمان شهید سلیمانی آزادی ملت های منطقه بود/ شهادت شهید سلیمانی و یارانش موجب اتحاد منطقه علیه آمریکا شد/با گام پنجم کاهش تعهدات شاهد شکوفایی بزرگ در صنعت هسته ای خواهیم بود/ تشکر از سپاه پاسداران به خاطر پاسخ محکم و قاطع به اقدام جنایتکارانه آمریکا

لینک کوتاه:Too Many API Requests.