تفسیر سوره حمد جلسه بیست و نهم

614

موضوعات بحث:

مروری بر مباحث مطرح شده پیرامون آیه "اهدنا الصراط المستقیم"/
نحوه جریان تکامل انسان از منظر دین/
عدم زوال علم و اراده از انسان در صورت فعلیت آنها/
متحد شدن عالم با علم در صورت وجود آوردن علم/
متجد شدن مرید و اراده در صورت وجود نیت/
دشواری نیت بیش از دشواری عمل/
نیت عمل، ملاک دریافت ثواب/
عدم ورود ریا و سمعه در نیت/
اهل بیت علیهم السلام مصداق بارز صراط مستقیم/
بررسی معنای صورت و سیرت حیوانی برای انسان ها در قیامت/
حقیقی بودن تشبیه کفار به "انعام" در قرآن/

لینک کوتاه:https://1sl.ir/scHGS