توسعه گردشگری از اهداف مهمی بود که این دولت از ابتدا آن را دنبال می کرد

778

توسعه گردشگری از اهداف مهمی بود که این دولت از ابتدا آن را دنبال می کرد/ امیدواریم با واکسیناسیون گسترده، بار دیگر شرایطی ایمن برای رونق گردشگری فراهم شود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/byERO