تکمیل کریدور ریلی جنوب – شمال

408

راه آهن ایران تا چین متصل شده و پیوند با همسایگان عمیق تر شده است/ بزودی راه آهن ایران و عراق متصل می شود/ تکمیل کریدور ریلی جنوب – شمال زنجیره ای از روابط تجاری از شرق تا اروپا ایجاد می کند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/IwuRl