تیزر قسمت 13 نیسان آبی

266

جمشید گاوداری را خرید و جشن افتتاحیه مفصلی به راه انداخت و غافل ازینکه گاوداری قرار است فصل جدیدی از زندگی او را ورق بزند.
https://www.filimo.com/m/xerps/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_13

لینک کوتاه:https://1sl.ir/PbXRA