جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا /1

423

تحریم یک جنایت بزرگ است که در تارخ ایران رخ داده اما متاسفانه عده ای روی باند بازی های سیاسی برای اینکه همه مشکلات را روی دوش دولت بیندازند حاضر نیستند مسئله را فهم کنند/ وزارت بهداشت در یک سامانه درمورد وضعیت واکسن و واکسیناسیون به طور کامل به مردم توضیح دهد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/Pjlmv