جلسه هیات دولت.۱۴ اسفند ۹۸. /4

733

برخی کاسبان کرونا برای سودجویی، ماسک را احتکار و پنهان و برخی دیگر با پنهان شدن پشت ماسک دلسوزی، جامعه را با دروغ پراکنی های خود، نگران و ملتهب می کنند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/EjeIC