جولان دادن افراد باخودروهای گران از مظاهر ناامنی روانی

483

آیت الله خامنه ای در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی:
یک مسئله هم این است که من شنیده ام که گاهى اوقات در بعضى از خیابانها این جوانهایى که مست ثروتند – مست غرور ثروت – سوار ماشینهاى آن چنانى میشوند و در خیابان بنا میکنند به جَوَلان دادن و رفت وآمد کردن و محیط خیابان را ناامن [کردن ]؛ اینها هم ناامنى است. بایستى در قبال هر نوع ناامنى برنامه داشت و حرکت کرد و کار کرد.

لینک کوتاه:https://1sl.ir/tTpSg