حاج محمود کریمی – روضه (آسمان در نظر خلق بیابان بلاست)

539

این قطعه مربوط به مراسم عزاداری شب شام غریبان حسینی در سال ۱۳۹۸ مى باشد كه در حسینیه امام خمینی (رحمةالله) اجرا شده است.