خط تولید لاستیک های کامیونی تمام سیمی رادیال

531

خط تولید لاستیک های کامیونی تمام سیمی رادیال/تولید سالانه۳۰۰ هزار حلقه لاستیک کامیونی و اشتغالزایی برای 400 نفر

لینک کوتاه:https://1sl.ir/VYxki