خودکفایی در 5 محصول

365

در این دولت خودکفایی در 5 محصول اساسی محقق شد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/LZfQy