خود مردم هم راضی هستند که سخت‌گیری‌هادر اجرای قواعدو پروتکل‌های بهداشتی بیشترشود

788

دیدار رئیس جمهور با وزیر و مدیران وزارت بهداشت و متخصصان بیماری کرونا | معاون تحقیقات وزارت بهداشت: نیاز به یک جنبش عظیم و مشارکت همگانی برای پیشگیری از شیوع کرونا در کشور داریم که هنوز محقق نشده است | خود مردم هم راضی هستند که سخت‌گیری‌ها در اجرای قواعد و پروتکل‌های بهداشتی بیشتر شود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/RCSKD