درک شیرینی نماز و حضور قلب

695

برای اینکه شیرینی نماز رو بچشیم، نماز برامون شیرین باشه، چه کار باید کرد؟
حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: در فکر این باشد که نمازش با حضور قلب انجام داده بشود؛ ولو یک دقیقه، آهان! همین یک دقیقه می‌شود دو دقیقه، سه دقیقه، به شرط اینکه در طلبش [مُصر] باشد.

برای حضور قلب در نماز چه باید کرد؟
حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره: یک پنج دقیقه‌ای صرف می‌کند، بدون حضور قلب، زحمت می‌کشد بدونِ [حاصل] ، مثل این است که یک تاجری مالی سرمایه‌ای دارد، کسب نمی‌کند، تجارت نمی‌کند، با اون مال، استفاده نمی‌کند…

لینک کوتاه:https://1sl.ir/pevNb