در تعامل بین المللی از دشمن غفلت نکنید

683

توصیه به رئیس جمهور محترم | در تعامل بین المللی از دشمن غفلت نکنید

لینک کوتاه:https://1sl.ir/oYSYk