در دیدار سیاسیون با رئیس‌جمهور چه گذشت؟ | احمد توکلی

391

در دیدار سیاسیون با رئیس‌جمهور چه گذشت؟ | احمد توکلی: کرونا عرصه ظهور ناتوانی اقتصاد سرمایه‌داری غرب بود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/IUBdE