در صورت استفاده از ظرفیت داخل، حل هسته ای آسان می شود

246

رهبر انقلاب: این را می دانم دچار کمبود منابع هستیم و تحریم هم در کمبود منابع تأثیر داشته/ راه علاج را پیدا کنید. راه حل صرفه جویی است. اولویت ها را باید رعایت کرد/ بن بستی وجود ندارد. کمبود منابع گره بازنشدنی نیست/ کمبود منابع نباید بهانه ای شود که نمی شود کار کرد.‬

لینک کوتاه:Too Many API Requests.