در یک روز من کمتر از 13 ساعت کار نمی کنم

542

فکر نکنید که وزیر یا رئیس جمهور شما یک شب خواب راحت دارند و یا یک روز من کمتر از 13 ساعت کار کنم / ما همه توان مان را بکار می گیریم تا در برابر خدا، مردم و فداکاری آنان و خون شهیدان شرمنده نباشیم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/yQOsc